Boligmappa

Boligmappa.no

Boligmappa.no er en portal som viser viktig informasjon fra det offentlige, håndverkere og huseiere på akkurat din bolig. Denne portalen kan også håndverkere benytte for å overlevere dokumentasjon som skal følge boligen.

Boligmappa.no er eid av flere organisasjoner, og hvor blant annet Nærings- og Handelsdepartementet står bak som eier.

Boligmappa.no sin funksjon er å sørge for at viktig boligdokumentasjon skal være tilgjengelig for eieren av boligen til en hver tid. Dette kan være lovpålagt dokumentasjon fra håndverkere, som. f.eks. samsvarserklæringer, risiko- og sluttkontrolldokumentasjon fra elektrikeren, målebrev, kjøpekontrakter, fargekoder på utvendig maling, bruksanvisninger fra håndverkere etc.

Oslo Elektriske AS har, hvis du ønsker det, mulighet til å legge lovpålagt dokumentasjon inn i boligmappa for deg. Dette kan være samsvarserklæringer, kontrolldokumentasjoner, bruksanvisninger, FDV på nybygg etc. Da har du all dokumentasjon til evig tid, og dine efterfølgere på gårds- og bruksnr. har alltid dokumentasjonen tilgjengelig.