Brannforebyggende
El-kontroll iht- NEK 405-2

Brannforebyggende El-kontroll iht. NEK 405-2
fra Oslo Elektriske AS

En brannforebyggende El-kontroll iht. NEK 405-2, er en helsesjekk av det elektriske anlegget i en bolig.

Vi foretar en visuell kontroll av hele anlegget, med enkelte kontrollmålinger av bl. a. isolasjonsmotstand, kontinuitet til jord m.m., og en kontroll i sikringskapet.

En brannforebyggende el-kontroll er en kontroll for å undersøke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og at det ikke skal være fare for brann i installasjonen.

Videre vil en slik kontroll kunne avdekke feil og mangler som kan utgjøre en fare for personer, eiendom og dyr.

Kontakt Oslo Elektriske for mer informasjon om brannforbyggende Elkontroll iht. NEK 405-2


Brannforebyggende el-kontroll for private eneboliger og leiligheter i Oslo

Oslo Elektriske AS har i mange år utført brannforebyggende el-kontroller iht. NEK 405-2 i private eneboliger og leiligheter i Oslo.

El-kontoll iht. NEK 405-2, kr. 2.500,- inkl. mva., litt avhengig av beliggenhet.

Oslo Elektriske AS sine montører er alle også godkjente elkontrollør iht. NEK 405 2-2, dvs. brannforebyggende elkontrollør sertifisert av Det Norske Veritas.

Elkontrollene utføres på standardiserte skjemaer som følger sjekklistene i NEK 405-2.