Enøktips

Enøk -tips om energisparing til boliger

ENØK handler om å redusere eneribruken. I tillegg til at tiltak innen ENØK er bra for miljøet, er det penger å spare på reduserte strømpriser.

ENØK for boliger

Oslo Elektriske AS bistår med informasjon rundt ENØK. Vi gir informasjon om hvordan du sparer energi i din bolig. Vi hjelper deg også med hvilke regler som gjelder hvis du ønsker tilskudd gjennom Enova sine tilskuddsordninger for husholdninger.
Det mest vanlige tiltaket innen ENØK, er å montere nattsenkning på varmeovner, styring av lysforbruket gjennom bevegelsesdetektorer eller bytte til nye lamper med mer effektive lyskilder.

La oss komme å vurdere ditt sparepotensial.

 

Ta kontakt med Oslo Elektriske AS for mer informasjon om hvilke tiltak innen ENØK vi kan hjelpe deg med.