HMS og Internkontroll

HMS og Internkontroll hos kunder

Eier av det elektriske anlegget er den som er ansvarlig for at det er i forskriftsmessig og sikkerhetsmessig stand. Oslo Elektriske AS har de siste årene hjulpet flere bedrifter og borettslag / sameier med å kartlegge, implementere og vedlikeholde internkontrollsystemer. Virksomhetene må også i mange tilfeller foreta risikovurderinger på om bedriften trenger instruert personale og sjekklister for enklere kontroller utført av egne ansatte.

HMS

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og det er et krav at alle bedrifter har et godkjent HMS-dokument som sikrer de ansatte i bedriften. Ulike krav stilles til forskjellige bransjer.

Vi kan hjelpe dere å lage gode HMS-rutiner som sikrer bedriften for brann i el-anlegg og andre farer når det kommer til elektriske installasjoner.

Vi kommer som avtalt

Oslo Elektriske AS samarbeider med Håndverksdata AS som har internettbasert internkontrollsystem for våre kunder. Dermed kan du stole på at vi kommer når vi har avtalt og er oppdatert til enhver tid om ditt el-anlegg.

 

Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål om HMS og internkontroller.