Jordfeilbryter

Nye krav til jordfeilbrytere

Jordfeilbrytere er lagd for å bryte strømmen ved lekkasjestrømmer til jord. Jordfeilbrytere er blant de viktigste tiltakene for å beskytte mot strømgjennomgang og branntilløp.

Jordfeilbrytere fåes med forskjellige utløsestrømmer som 300mA, 100mA, 30mA og 10mA. I tillegg fåes de med forskjellige utløsetider, og hvor mye støtstrøm de tåler (250A, 3KA, 5KA)

Jordfeilbrytere med utløsestrøm på 30mA har vært et krav i baderom med stikkontakter og/eller varmekabler i mange år, i tillegg til stikkontakter og varmekabler utvendig. Nytt fra 2010 er at det nå er krav til jordfeilbryter på alle kurser i boliger som bygges etter nye forskrifter.

Det beste alternativet for å tilfredsstille dette kravet er å benytte kurssikringer med innebygd jordfeilbryter, og som kun kutter strømmen til den kursen som faktisk har jordfeil.

Sistnevnte løsning kommer nå som vanlige 2-polede (34mm) sikringsautomater.

Eaton kombiautomat med 30mA innebygd jordfeilbryter, se bilde.

Ta kontakt med oss dersom det er ønskelig med mer informasjon om jordfeilbrytere og kombiautomater.