Elkontroll

Vi har erfarne montører som utfører el-kontroll iht. NEK 405-2. Vi utfører en utvidet elkontroll for 100kr pr/kvm2

Vi tilbyr el kontroll iht NEK 405-2 som gjerne kan benyttes før et boligsalg. 

Denne type kontroll kan gjøre deg som kunde mer bevist på ulike tiltak som forbedrer elsikkerheten i din bolig. 

Pris etter avtale
Antall