Råd og tips

Råd og tips, oppussing bad og kjøkken

Hva kan du gjøre selv?

Allerede i 1930-årene ble det bestemt at alt installasjonsarbeid skulle utføres av registrerte installatører. Økte krav til funksjon og komfort har gjort dagens elektriske anlegg langt mer avanserte enn for bare noen få år siden. Myndighetene har derfor satt klare grenser for hva publikum selv kan gjøre med sine anlegg.

NELFO, vår bransjeorganisasjon har lagd en side som gir utførlig informasjon om dette emnet, se nelfo.no 


Hva kan du oppdage selv?

Det er den enkelte eier eller bruker av de elektriske installasjonene som er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Hvis man oppdager gnister i brytere, stikkontakter, koblingsbokser eller i sikringsskap, er det umiddelbar fare for brann, og elektriker må kontaktes.

Hvis det oppdages løse, eller manglende, deksler til brytere, stikkontakter eller koblingsbokser, er det fare for berøring, og elektriker bør kontaktes.

Hvis det mangler lokk eller UZ-sikringer er knust (porselenssikringer) er det fare for berøring, og elektriker bør kontaktes.


Pusse opp bad?

Oslo Elektriske AS innehar sentral godkjenning hos Statens Byggtekniske etat.

Oslo Elektriske AS sine ansatte er også godkjent som utførende håndverkere iht. våtromsnormen. Vi anser oss derfor vel kvalifisert til å råde deg om elektrotekniske løsninger på ditt bad.

Ta kontakt med oss i dag, dersom du har spørsmål vedrørende oppussing av bad!